Sprawdź status wniosku
W tym miejscu możesz sprawdzić status realizacji wniosku o wydanie Bus Karty.
Wprowadź numer PESEL:

 
Dotacja na kapitał obrotowy dla PKS Sp. z o.o. w Pile

© 2010 Copyright PKS Sp. z o.o. w Pile. All rights reserved.     |Ochrona danych osobowych
Projekt i realizacja KAMPEKI