Parking samochodowy
Parking znajduje się bezpośrednio przy Urzędzie Celnym w Pile.
Parking przeznaczony jest dla wszystkich pojazdów.
Parking jest ogrodzony i oświetlony.
Wjazd na parking i wyjazd z niego, odbywa się przez monitorowaną bramę.

Kierowcy korzystający z parkingu mają do dyspozycji:

hotel bar bistro myjnię TIR stację paliw zaplecze techniczne z szerokim zakresem usług

Parking TIRPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Pile
64-920 Piła   ul. Przemysłowa 23

Regon: 572042113
Sąd Rejonowy XXII Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu Nr rej. 0000046313
Kapitał zakładowy: 1.160.000,00 PLN

Tel.: +48 (67) 211 03 00    Centrala
Tel.: +48 (67) 211 03 10    Sekretariat
Fax: +48 (67) 211 03 20   
E-mail: sekretariat@pkspila.pl   
E-mail: pkspila@pkspila.pl   
Internet: www.pkspila.pl   
 
 

 
Dotacja na kapitał obrotowy dla PKS Sp. z o.o. w Pile

© 2010 Copyright PKS Sp. z o.o. w Pile. All rights reserved.     |Ochrona danych osobowych
Projekt i realizacja KAMPEKI