Regulamin korzystania z Bus Karty

REGULAMIN
Korzystania z BUS KARTY w PKS Spółka z o.o. w Pile


Regulamin przedstawia podstawowe informacje o Bus Karcie, określa zasady jej wydania i użytkowania oraz procedurę sprzedaży i zwrotu biletów miesięcznych z zastosowaniem BUS Karty.
Ewentualne zmiany treści regulaminu, następować będą z miesięcznym wyprzedzeniem. Nowa treść regulaminu dostępna będzie jedynie w gablotach informacyjnych, umieszczonych na wszystkich dworcach autobusowych, w kasach biletowych oraz na naszej stronie internetowej. Zmiany te nie będą dostarczane pasażerom indywidualnie.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.
Przedstawione w nim informacje pozwolą na pełne zapoznanie się z systemem, co pozwoli wyeliminować ewentualne problemy i nieporozumienia, które mogłyby wystąpić w trakcie korzystania z naszej komunikacji autobusowej.

Aby pobrać lub wyświetlić na swoim monitorze treść pełnej wersji Regulaminu, prosimy o naciśnięcie wybranego linku poniżej.

  Bus Karta - Regulamin   501.291 kB
  Ochrona danych osobowych   107.280 kB

 

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020 - 09:40
© 2010 Copyright PKS Sp. z o.o. w Pile. All rights reserved.     |Ochrona danych osobowych
Projekt i realizacja KAMPEKI