Podstawowe informacje o Bus Karcie

Przykładowy awers firmowej Bus Karty
Bus Karta jest plastikową kartą zbliżeniową, zawierającą w formie elektronicznej dane pasażera, szczegółowe dane dotyczące zakupionego biletu oraz informację o rejestracji karty w kursie, z którego pasażer skorzystał.
Bus Kartę należy chronić przed porysowaniem, odkształcaniem, zaginaniem oraz temperaturami powyżej 50 0C i poniżej 4 0C.

Każda osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług przewozu osób świadczonych przez PKS Piła w ramach biletów miesięcznych i okresowych, musi obowiązkowo posiadać Bus Kartę.

Bus Karta jest spersonalizowana. Korzystać z niej może wyłącznie osoba, na którą karta została wydana. W przypadku udostępnienia jej innej osobie, kierowca autobusu lub kontroler ma prawo taką kartę zatrzymać, a pasażer który ją okazał traktowany będzie jak osoba jadąca bez zakupionego biletu. Właściciel zatrzymanej Bus Karty będzie ją mógł odebrać w miejscu jej wydania, okazując dokument tożsamości, po uiszczeniu opłaty karnej w wysokości 100,00 zł.


Rewers firmowej Bus Karty
Pierwsza Bus Karta wydawana jest nieodpłatnie. Jest ona własnością PKS Piła i podlega zwrotowi po zaprzestaniu korzystania z usług przewozowych. Zwrotu można dokonać w dowolnej kasie biletowej naszej firmy lub przekazać ją kierowcy autobusu PKS Piła. W przypadkach uzasadnionej reklamacji, która nie wynika z winy użytkownika, duplikat Bus Karty wydany zostanie również nieodpłatnie.

W przypadku uszkodzenia Bus Karty z winy użytkownika, za wydanie duplikatu Bus Karty pobrana zostanie opłata w wysokości 20,00 zł. brutto. Taka sama opłata pobrana zostanie w przypadku zagubienia Bus Karty i konieczności wystawienia nowej.

Pasażer może dokonać wymiany Bus Karty na nową. Jednak w przypadku, gdy użytkowana aktualnie Bus Karta działa prawidłowo, za wymianę Bus Karty pobrana zostanie opłata w wysokości 20,00 zł. brutto.

W przypadku, gdy uszkodzona, zagubiona lub wymieniana Bus Karta, posiadała elektronicznie zapisany bilet, którego ważność jeszcze nie upłynęła, przepisanie tego biletu do duplikatu Bus Karty będzie możliwe, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego - wydrukowanego biletu w formie papierowej. Brak tego biletu, uniemożliwi jego przepisanie do duplikatu Bus Karty, co wiąże się z koniecznością wykupienia nowego biletu.
Przeniesienie ważnego biletu do duplikatu Bus Karty, spowoduje zablokowanie i wycofanie z obiegu dotychczasowej Bus Karty pasażera.
W czasie oczekiwania na wydanie duplikatu Bus Karty pasażer otrzymuje Bus Kartę zastępczą.

  Bus Karta - FAQ doładowanie   64.118 kB

 
Dotacja na kapitał obrotowy dla PKS Sp. z o.o. w Pile

© 2010 Copyright PKS Sp. z o.o. w Pile. All rights reserved.     |Ochrona danych osobowych
Projekt i realizacja KAMPEKI