Jak uzyskać Bus Kartę

Wypełnij wniosek o wydanie Bus Karty i złóż go w wybranej kasie biletowej naszej firmy.
Bus Kartę możemy uzyskać na dwa sposoby:

1. KASA BILETOWA

Wypełniony czytelnie wniosek należy złożyć w wybranej kasie biletowej naszej firmy. Druk wniosku dostępny jest w kasach biletowych, można go również pobrać z naszej strony internetowej tu: pkspila.pl/dok/45_pl.pdf
Do wniosku należy dołączyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do legitymacji, dowodu lub paszportu). Zdjęcie na odwrocie należy opisać (imię, nazwisko i nr PESEL).

Wypełnij wniosek on-line nie ruszając się z domu. Otrzymasz informację o terminie odbioru swojej Bus Karty.
2. ON-LINE.
Wniosek o wydanie Bus Karty, można również złożyć za pośrednictwem naszej strony internetowej www.pkspila.pl, zakładka „BUS KARTA”– formularz wniosku ON LINE, gdzie zamieszczony jest aktywny formularz wniosku o jej wydanie.

Za pomocą tego formularza, można w czterech krokach prawidłowo wypełnić i przesłać wniosek.


Odbierz swoją Bus Kartę w miejscu podanym we wniosku.
Odbiór Bus Karty
Bus Karta gotowa będzie do odbioru w terminie do 14 dni roboczych. O terminie odbioru Bus Karty można otrzymać informację pocztą elektroniczną, konieczne jest podanie we wniosku właściwego adresu e-mail.

Aktualny stan realizacji złożonego wniosku można sprawdzić na naszej stronie internetowej www.pkspila.pl , podając swój numer PESEL(moduł BUS KARTA-Sprawdź status wniosku).

Bus Kartę może odebrać jedynie wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pisemne upoważnienie musi zawierać pełne dane personalne wnioskodawcy, wymagane do jej wydania oraz pełne dane personalne, wraz z numerem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej. Do odbioru Bus Karty niezbędny jest dokument tożsamości.

  Bus Karta - FAQ doładowanie   64.118 kB

 
Dotacja na kapitał obrotowy dla PKS Sp. z o.o. w Pile

© 2010 Copyright PKS Sp. z o.o. w Pile. All rights reserved.     |Ochrona danych osobowych
Projekt i realizacja KAMPEKI