Kupno i zwrot biletu miesięcznego lub okresowego

Od dnia 20 czerwca tego roku, kupując bilet miesięczny lub okresowy, musisz posiadać Bus Kartę.
Uzyskanie Bus Karty w chwili zakupu biletu nie będzie możliwe.
Kup bilet miesięczny lub okresowy w dowolnej kasie biletowej naszej firmy.

Udaj się do wybranej kasy z otrzymaną wcześniej Bus Kartą. Dokładnie określ swoją trasę przejazdu i podaj przysługującą Ci ulgę ustawową. Precyzyjnie podaj przystanek początkowy i końcowy podróży.
Jest to bardzo ważne, ponieważ przejazd z innego przystanku, który nie jest zawarty pomiędzy podanym przystankiem początkowym i końcowym kursu, nie będzie możliwy. Jeżeli przejazd odbywać się będzie z przesiadką, koniecznie podaj przystanek przesiadkowy.

Sprzedaż kończy się wydrukowaniem określonego przez Ciebie biletu oraz zaprogramowaniem Twojej Bus Karty danymi o sprzedanym bilecie.


Na takim bilecie wydrukowany jest dodatkowo kod aktywacyjny.
Zakup biletu bez Bus Karty

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, możliwy jest zakup biletu miesięcznego bez Bus Karty. Otrzymasz wówczas wydrukowany bilet - paragon fiskalny z kodem aktywacyjnym. Bilet ten nie uprawnia Cię do przejazdów, należy go jednak koniecznie zachować do aktywacji swojej Bus Karty w autobusie, kontroli lub ewentualnej reklamacji.

Korzystając z pierwszego przejazdu autobusem w nowym miesiącu, przyłóż swoją Bus Kartę do czytnika bileterki w autobusie. Bus Karta powinna zostać automatycznie aktywowana sprzedanym biletem na nowy miesiąc. W przypadku braku automatycznej aktywacji Bus Karty, podaj kierowcy kod aktywacyjny, który został wydrukowany na Twoim bilecie.

Warunkiem tej formy zakupu biletu i przedłużenia ważności Bus Karty w autobusie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

1. Twoja Bus Karta była wcześniej zaprogramowana sprzedanym biletem miesięcznym.
2. Zachowana jest ciągłość w zakupach biletów miesięcznych (bilety kupowane są w każdym miesiącu).
3. Nie zmienia się trasa przejazdu (kupowany bilet na nowy miesiąc posiada identyczną trasę przejazdu jak bilet, którego ważność się kończy).

Koniecznie zachowaj otrzymany w kasie paragon fiskalny.
Zachowaj paragon fiskalny !

Kupując bilet otrzymasz paragon fiskalny-wydrukowany bilet. Jest to podatkowy dokument, który obowiązkowo należy zachować. Będzie on wymagany do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, anulowania biletu, przepisania biletu do duplikatu Bus Karty lub wystawienia faktury VAT. Paragon ten, bez ważnej Bus Karty, nie uprawnia Cię do przejazdów kursami realizowanymi przez PKS Piła.

Zwrot zakupionego na podstawie Bus Karty biletu miesięcznego lub okresowego możliwy jest jedynie w tej kasie biletowej, która bilet sprzedała. Do dokonania zwrotu, niezbędna jest Bus Karta i paragon fiskalny. Brak paragonu fiskalnego uniemożliwia dokonanie zwrotu biletu. W przypadku braku Bus Karty, zwrot biletu na podstawie okazanego paragonu fiskalnego możliwy będzie jedynie po zablokowaniu Bus Karty pasażera. W takiej sytuacji, ewentualna kontynuacja przejazdów na dotychczasowych zasadach, możliwa będzie po uzyskaniu jej duplikatu.

 
Dotacja na kapitał obrotowy dla PKS Sp. z o.o. w Pile

© 2010 Copyright PKS Sp. z o.o. w Pile. All rights reserved.     |Ochrona danych osobowych
Projekt i realizacja KAMPEKI
PKS Spółka z o.o. w Pile poszukuje

KIEROWCÓW AUTOBUSU

z okolic Wągrowca, Chodzieży, Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej i Złotowa. Mile widziani emeryci.

Więcej informacji na temat zatrudnienia pod numerami telefonów:
67 211 03 33
515 229 251 (Piła)
515 229 207 (Wągrowiec)
515 229 280 (Chodzież)